DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIURA, CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ DLGR

26 maja 2017

                                                                                                                                DLGR.14.1.2017                                                                                                                                            

Darłowo, 23.05.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:

 

1.       Zamawiający: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści

ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

2.       Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura, członków Zarządu, Rady DLGR, Komisji Rewizyjnej.

Miejsce szkolenia: obszar DLGR.

Szkolenie dotyczy:  procedur wyboru operacji, tryb oceny i głosowania, akt prawne niezbędne w do efektywnej oceny WoD, poprawność sporządzanej dokumentacji, nadzór nad oceną wniosków, protest.

Termin szkolenia: 8.06.2017

Przewidywany czas trwania szkolenia: 8 h

Ilość osób maks: 38

3.       Opis kryteriów wyboru wykonawcy: przeprowadzone minimum 1 szkolenie dotyczące Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), przeprowadzona minimum  1 obsługa i moderacja spotkań dt. perspektywy finansowej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020, przeprowadzone minimum 1 badanie ewaluacyjne LSROR.

Cena: 50%, Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia: 50%

4.       Warunki realizacji szkolenia: Szkolenie będzie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

W ofercie należy zamieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego

- nazwę i adres Wykonawcy

- cenę

- opis kwalifikacji i doświadczenia

5.       Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę:

Termin złożenia oferty -  02.06.2017, e-mailem na adres: dlgr@darlowo.pl, do godz. 15.00. Tytuł: ,,Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli LGD w zakresie procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Rafał Radzikowski, tel. 94 307 03 31, 535 667 331 w godz. 8.00 – 16.00

 

 

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR ORAZ ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

8 maja 2017

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu organizacyjnego Rady DLGR informuje, że rozpoczyna procedury: aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.

Przyczyny wprowadzania zmian: Dostosowanie LSR i kryteriów wyboru operacji do obowiązujących aktów prawnych, sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze wdrażania LSR, usprawnienie wdrażania LSR, usunięcie nieścisłości oraz błędów redakcyjnych.

Zakres zmian: Aktualizacja ma charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich rozdziałów i załączników LSR, w tym również kluczowych elementów takich jak: cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, wielkość środków w celach i przedsięwzięciach i inne. Zmiana dotyczą również Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR w tym kryteriów wyboru operacji.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do LSR i Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR oraz zgłaszania uwag do propozycji zmian zgłoszonych przez inne osoby (podmioty). Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Spotkania konsultacyjne:

1. Darłowo - 8 maja, Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, godz.10.00 - sala konferencyjna

2. Sławno - 9 maja, Urząd Gminy Sławno, ul. Skłodowskiej 9, godz.14.30 - sala nr 55

3. Malechowo - 10 maja, Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, godz.10.00 - sala posiedzeń

4. Darłowo - 31 maja, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.12.00 - sala konferencyjna

 

II Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego 2, każdy wtorek i czwartek, w godz. 11.00 – 12.00.

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

 

Procedura konsultacji trwać będzie, od 8.05.2017 r do 31.05.2017 r.

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZKOLENIE ORAZ SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZMIAN W LSR I KRYTERIACH WYBORU OPERACJI W MALECHOWIE

9 maja 2017

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZKOLENIE W URZĘDZIE GMINY W SŁAWNIE

8 maja 2017

Drukuj   Generuj PDF  

 

nowsze wpisy   1 2 3 4 5 6 7   starsze wpisy

www.dlgr.pl