DLGRDLGRDLGRDLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK

14 marca 2017

Szanowni Państwo - Członkowie Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Przypominamy, że nieubłaganie upływa termin opłacenia składki członkowskiej za 2017 rok. Prosimy o wpłaty na konto: 23 85660003 0112 4260 5000 0001 Prosimy również o sprawdzenie, czy opłacone zostały składki za rok 2016. Jeśli nie jesteście pewni czy zapłaciliście składkę, chętnie to dla Was sprawdzimy - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 307 03 31. Składka członkowska wynosi 100 zł rocznie.

100 ZŁ

Drukuj   Generuj PDF  

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W DARŁOWSKIM HOSPICJUM

2 lutego 2017

Na zaproszenie Księdza Krzysztofa Sendeckiego, w Hospicjum w Darłowie odbyło się posiedzenie Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Ksiądz Krzysztof - Dyrektor Hospicjum- zapoznał członków Zarządu z działalnością, potrzebami oraz planami rozwoju i rozbudowy Hospicjum

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

22 listopada 2016

W dniu 18 listopada miało miejsce spotkanie inicjujące powstanie Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania (ZSRLGD). W spotkaniu udział wzięl...i przedstawiciele pięciu nadmorskich rybackich lokalnych grup działania: Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – Rafał Radzikowski, Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – Krzysztof Szpakiewicz i Bogusław Adamów, Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” – Ryszard Mróz i Kazimierz Karlik, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” - Beata Mieszkowska oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego - Jarosław Łojko. Samorząd Województwa reprezentowali: Andrzej Binka, Krzysztof Berest, Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Kinga Olejniczak. Głównym celem ZSRLGD będzie utworzenie wspólnej płaszczyzny działań wspomagających wdrażanie Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” oraz ustalanie wspólnych stanowisk w kontaktach z Samorządem Województwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) oraz innymi sieciami i organizacjami, na poziomie regionalnym krajowym i europejskim. Jako największe zagrożenie dla działalności RLGD zgodnie uznano opóźnienia we wdrażaniu programu, bezpośrednio skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia konkursów wniosków oraz coraz trudniejszą sytuacją finansową rybackich lokalnych grup działania. Uzgodniono, że w trybie pilnym przygotowane zostanie pismo interwencyjne w w/w sprawach do MGMiŻŚ. Przewodnictwo w sieci będzie miało charakter rotacyjny, jako pierwsza obejmie je Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.

ZSRLGD

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZANOWNI PAŃSTWO

16 września 2016

Uprzejmie informujemy, że Departament Rybołówstwa opracował projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 30 września 2016 r na adres e-mail: dlgr@darlowo.pl

Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uznany będzie za uzgodnienie projektu.  

 

Do pobrania:

  1. Projekt rozporządzenia
  2. skan pisma
  3. tabela uwag

Drukuj   Generuj PDF  

 

nowsze wpisy   1 2 3 4 5 6 7   starsze wpisy

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK - PROSIMY O WPŁATY POD NUMEREM KONTA: 23 85660003 0112 4260 5000 0001

www.dlgr.pl